Detailní tabulka – zaplnění míst v mateřských školách

Modelový příklad potenciálních nákladů a výnosů na přijetí odtmítnutých dětí do mateřských škol v roce 2012
Výdaje na chod modelové mateřské školy
Roční rozpočet mateřské školky pro 170 dětí

2,450 000 Kč

z toho příspěvky rodičů

570 000 Kč

Příspěvek MŠMT na platy učitelů aj.

6 622 000 Kč

Náklady celkem

9 072 000 Kč

na dítě ročně

53 365 Kč

na dítě měsíčně (kalendářní měsíc)

4 447 Kč

Náklady veřejných rozpočtů celkem

8 502 000 Kč

na dítě ročně

50 012 Kč

na dítě měsíčně

4 168 Kč

Celkové veřejné náklady
Současný počet odmítnutých dětí

58 939

z toho ve veřejných školkách

57 278

Náklady na přijetí všech odmítnutých

2 947 643 400 Kč

Žena v práci
Průměrný počet dětí v domácnosti s dětmi

1,63

s alespoň jedním dítětem v předškolním věku (konzervativní odhad)

1,30

Diskontace alternativní péče (odhad)*

80%

Počet žen mimo pracovní proces z důvodu péče o dítě**

36 270

Celkové náklady zaměstnavatele

30 396 Kč

Průměrný hrubý plat (ženy)

22 683 Kč

Průměrný čistý plat (ženy)

18 814 Kč

Žena v domácnosti
Minimální podpora v nezaměstnanosti (prvních pět měsíců)

15 865 Kč

Existenční minimum

2 200 Kč

Mateřská dovolená (v měsících)

6,44

Průměrná délka rodičovské dovolené (měs.)

42,60

Celková délka mateřské a rodičovské dovolené (měs.)

49,04

Průměrná délka předmateřské (v měsících)

1,38

Zbývající průměrná délka do povinné docházky (bez předmateřské)

27,58

Náklady na ženu mimo pracovní proces (mimo dovolenou) za rok

28 516,72 Kč

Celkem

1 034 305 731 Kč

Příjmy státu
Na ženu celkem

11 582 Kč

z toho zdravotní pojištění (celkem)

3 063 Kč

z toho sociální pojištění (celkem)

7 146 Kč

z toho záloha na dani

1 373 Kč

Celkem

5 040 971 062,15 Kč

Vliv na státní rozpočet
Výdaje na místa ve školkách

2 947 643 400 Kč

Ušetřené sociální platby na ženy v domácnosti

1 034 305 731 Kč

Příjmy státního rozpočtu ze zvýšené pracovní účasti

5 040 971 062 Kč

Čistý vliv

3 127 633 393 Kč

Vliv na HDP
Dodatečný čistý příjem domácností

8 188 640 094 Kč

bez příspěvků na mateřské školky

7 991 021 094 Kč

Konzervativní odhad spotřebního multiplikátoru

1,3

Vliv na HDP

10 388 327 422 Kč

HDP

3 843 900 000 000 Kč

Vliv na HDP (%)

0,27%

* Pro odpočet matek (20%), které si dokážou najít alternativní péči o dítě a budou se i přes nepřijetí potomka účastnit pracovního procesu.** Velice konzervativní odhad na základě počtu dětí na jednu ženu diskontovaného o odhad zněvýhodnění při hledání zaměstnání kvůli péči o nezaopatřené dítě předškolního věku.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s