About

Short bio:
Ales Chmelar is currently the chief EU analyst at the Czech Government Office and a Head of its EU Strategy and Trends Unit. Until 2014, he worked as Researcher of financial markets and household economics at the Centre for European Policy Studies (CEPS), the largest and oldest Brussels-based think tank. He is specialised in European economic and financial policy, post-communist economic transformation and industrial-policy strategies of Central and Eastern Europe. Ales was trained  at the Financial Services Unit of the Secretariat General of the EU Council. He graduated from
Sciences Po Paris and the London School of Economics.

You can communicate with him on twitter @AlesChmelar.

Krátký životopis:
Aleš Chmelař v současnosti působí jako hlavní evropský analytik Úřadu vlády České republiky a vedoucí oddělení Strategií a trendů Evropské unie. Do roku 2014 pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti finančních trhů v Centru pro studium evropský politik (CEPS), největším a nejstarším bruselském think-tanku. Specializuje se na evropskou hospodářskou a finanční politiku, transformaci postkomunistických zemí a průmyslové strategie středoevropského prostoru. Je absolventem pařížského Sciences Po a London School of Economics.

Můžete s ním komunikovat na twitteru @AlesChmelar.

Editable photos for media a conference purposes:

chmelar_small_foto.PNGAleš Chmelař Ales Chmelar   obrazek_osn

Recent publications:

Czech Government Office (Czech only)

Research:

CEPS

Google Scholar

RePEc

Social Science Research Network

Articles in Czech (not recently updated):

Hospodářské noviny

Aktuálně

Deník Referendum

Mladá Fronta DNES

Articles in Slovak:

Hospodárske noviny

JeToTak

Articles in French:

Nouvelle Europe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s